Gezondheid

Spraak Pathologie Communicatie Therapie

Bijscholing logopedie

Intern vindt logopedie plaats in een logopediekliniek, dat is een Spraak- en Taal Media Behandeling (SLM) Kliniek. Dit wordt soms ook een logopediekantoor of een logopediecentrum genoemd. Het is een medische eenheid waar een logopedist deel uitmaakt van een staf die ook een arts, spraakpatholoog, logopedist, ergotherapeut en logopedist en radioloog omvat. SLM klinieken kunnen klein of groot zijn, afhankelijk van hoe belangrijk hun communicatieve doelstellingen zijn samen met hun behandelingsaanpak.

Een SPREEKER beoordeelt het vermogen van een patiënt om te communiceren door het observeren van spraak- en gehooroefeningen, het kijken naar de gezichtsuitdrukking van de patiënt en het luisteren naar de toon van de stem van de patiënt. Ook wordt er naar de patiënt geluisterd en wordt de patiënt geholpen zijn of haar gedachten en gevoelens uit te drukken. Het doel is om mensen met communicatieproblemen te helpen hun verdriet, boosheid, verbazing, plezier, bezorgdheid en angst weer volledig tot uitdrukking te brengen. SLM-klinieken met fysio-, spraak- en communicatietherapeuten die ook gespecialiseerd zijn in dysfagie en ziektebeoordeling helpen bij de diagnose en behandeling van dementie, beroerte, neurologisch letsel, gestoorde motorische coördinatie, gestoord leesbegrip en incontinentie.

WAT MOET DEpatiënt plannen tijdens de logopedie?

Patiënten die slecht Engels spreken of problemen hebben met het spreken in het algemeen of met anderen, worden gewoonlijk geïnstrueerd om naar SLM-klinieken te gaan voor logopedie. Dit is nuttig voor het overwinnen van de problemen die bestaan tussen het sprekende individu en de Sprekende Activiteit (SA). De basis van de logopedie zal afhangen van het soort probleem dat de patiënt heeft. Het kan nodig zijn de patiënt een reeks SLM-sessies met een professionele therapeut te laten ondergaan voordat de optimale behandeling kan worden gedaan. Zodra de optimale therapie is gedaan, gaat de patiënt verder met zelfhulp om de problemen te overwinnen die hij of zij in de beginfase heeft ondervonden.

In SLM-klinieken zijn getrainde professionals, die gespecialiseerd zijn in spraak- en taalproblemen, beschikbaar om de patiënt te helpen de problemen met spreken te overwinnen. Zij kunnen werken aan verschillende strategieën om de problemen te overwinnen, zoals het gebruik van verschillende lokale reflexen om te spreken, het snel veranderen van volume en intensiteit van spreken, en gevarieerde onderwerpskeuzes. Een SLM-therapeut kan 15 tot 20 minuten per dag met de patiënt werken terwijl er andere behandelingen zijn, zoals lezen of het spelen van een leuk videospelletje. Afhankelijk van het probleem dat wordt overwonnen, kan de therapie worden gedaan op een geplande dagelijkse basis. Sommige mensen met een sterke motivatie kunnen in staat zijn om te werken met een therapeut op een wekelijkse basis, terwijl sommige anderen kunnen de voorkeur aan dit omdat het schema kan flexibel zijn. De therapeut heeft een grote deskundigheid in het omgaan met de verschillende fasen van spraak- en communicatieproblemen. Daarom kan hij of zij de patiënt een compleet behandelplan bieden om de moeilijkheden te overwinnen.

Voorafgaand aan de logopedische behandeling moet een grondige medische anamnese van de patiënt worden afgenomen. Onbetaalbare informatie zoals de familiegeschiedenis, de gezondheidsgeschiedenis van de patiënt, alle medicijnen die de patiënt gebruikt en allergieën moeten worden genoteerd. Dit zal de logopedist helpen bij het opstellen van een behandelplan dat het meest effectief is met de minst invasieve aanpak. Het kan bestaan uit bepaalde oefeningen of andere technieken die de therapeut op de patiënt toepast. De houding van de patiënt moet ook worden geregistreerd, voor een beter begrip van de functionele status van de patiënt. Deze documentatie stelt de logopedist in staat om de oorzaak van het probleem te achterhalen en de meest effectieve remedie te vinden om het probleem op te lossen.

Daarnaast moeten de spieren die tijdens het spreken worden gebruikt, volledig worden doorgelicht. Dit kan bestaan uit ondiepe ademhaling, STER-stimulatie, isometrische contractie van de STER-spieren, 250 cd’s, transcraniële magnetische stimulatie (TMS), elektrische spierstimulatie (EMG), en andere middelen om de werking van de spieren te controleren. Zodra deze tests zijn uitgevoerd, kan de logopedist de gebieden identificeren die bij het probleem betrokken zijn.

De logopedist zal dan verschillende communicatietechnieken met de patiënt toepassen om de bestaande problemen op te lossen. Een veel gebruikte techniek is het gebruik van lichaamstaal. Bij deze techniek wordt de patiënt gevraagd om zichzelf en zijn handicap in zoveel mogelijk woorden te beschrijven. Dit wordt gebruikt om de gebieden van het probleem te identificeren die de patiënt wenst aan te pakken. Andere methoden die kunnen worden gebruikt, zijn onder meer de toon van de stem, het uitdragen van diepzinnigheid, emotionele expressie, en verscheidenheid van communicatie.

Deze technieken worden dan door de logopedist gebruikt om de problemen die de patiënt ondervindt te helpen verbeteren. De specialisten op het gebied van spraakpathologie kijken ook naar eventuele doelstellingen en doen aanbevelingen voor behandelingscursussen en geven ook ontwikkelingen aan over hoe deze kunnen worden uitgevoerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.