Lichaamsgerichte therapie
Het grootste deel van het veld van de psychotherapie berust op de beoordeling door de cliënt van zijn psychodynamische disfunctie. Psychodynamische psychotherapie werkt vanuit de vooronderstelling dat we allemaal een ontwikkelingsverschil hebben in hoe we ons verhouden tot ons lichaam. Deze illusie kan ons helpen om onze emotionele problemen en kwesties te begrijpen.

Het psychodynamische idee dat we een “velopaal verschil” hebben suggereert dat onze problemen in de lichaamsmaten liggen. Deze opvatting suggereert dat mensen geboren worden met in verschillende Bedretten (de verschillende lichamen die men aan hun lichaam heeft), in lichaamsvorm (dishelectief), in voedselinname (schotelarticulatie), en vele andere basiseigenschappen. Neem de volgende, die kunnen worden gecategoriseerd onder lichaamsvorm:  Comfort-arityo Cano Vertrouwen Bewustzijn visie

Wanneer we vertrouwen op ons “geabstraheerde” idee over de dimensie van ons lichaam, hebben we veel moeite om ons goed te voelen over ons zelf en ons zelfbeeld. Ons lichaam is de lezer van onze wereld. De relatie tussen menselijk lichaam en identiteit is wat ons hele geloofssysteem en zelfbeeld vormt.

De structuren van de lichaamsmaten, die men bij kinderen kan zien, bevatten gewaarwordingen en voorkeuren die nauw verbonden zijn met en indexeren naar gedachten van zelfdefinitie en zelf-ervaring. Onze lichamen reageren voortdurend op verbale en non-verbale signalen die stromen tijdens de interactie met onze omgeving.

Ons bewustzijn is als een compleet organisme dat is opgebouwd uit verschillende cellen. Via ons menselijk lichaam kunnen wij alle aspecten van onze menselijke ervaring registreren.

Het werkproces van psychotherapie neemt de volgende vormen aan…

Elke therapeut die lichaamsgerichte psychotherapie leert, spreekt over de structuren van de lichaamsdimensie en de structuren van de mens in het algemeen. Therapeuten hebben hun eigen theoretisch kader. De therapeut, die zijn geestelijk vermogen leert te herwaarderen, kan de cliënt zelfbewustzijn bijbrengen als het lezen van een boek. Tijdens het proces van psychotherapie worden cliënten geconfronteerd met hun symptomen en vormen van invaliderende mentale toestanden. De cliënt slaagt erin de stoornissen van lichaam en gedrag te leren kennen en te ervaren in het huidige moment in de tijd. Door middel van psychotherapie worden cliënten in staat om te functioneren en volwaardig deel te nemen aan hun leven.

Niet alleen zijn de cliënt en de therapeut verantwoordelijk voor het bereiken van het doel van genezing, ze zijn ook verantwoordelijk voor de verandering van. De therapeut herinnert, her-patroon-kaart5, her-conditioneert en her-programmeert het gedachten-patroon bij de cliënt door de lichaams-oriëntatie. De cliënt ervaart haar eigen lichaam op een geheel nieuwe manier. Uiteindelijk kan de therapeut de cliënt faciliteren in het afbreken van de disfunctionele patronen van verleden en toekomst.

Er wordt gezegd dat 100% van de functionele processen van de mens geregeld worden door het menselijk lichaam. Sommige medische scholen erkennen het belang en de noodzaak van lichaamsgerichtheid in het therapieproces. De hulpverlener, de cliënt en de therapeut komen, in hun gezamenlijke inspanning, tot een begrip van lichaamsgerichtheid. De therapeut gelooft in de betrouwbaarheid en normaliteit van de lichaamsprocessen zoals die het lichamelijk en menselijk functioneren reguleren (d.w.z. beheersen).

Onze scholen en beroepen onderwijzen in een humanistische benadering, over het belang van het menselijk lichaam in het gehele menselijke gezondheidsproces. Het hele menselijke gezondheidsproces wordt ondersteund door lichaam, geest en ziel, samen, volledig georganiseerd door de lichaamsgerichte psychotherapie en psychoanalytische behandeling. Het zo belangrijke lichaam, geest en ziel proces is gecentreerd op een dieper niveau in ons, als een effect van onze lichaams-oriëntatie. Door de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en psychoanalytische behandeling wordt een gezond leven mogelijk gemaakt door het goed functioneren van het zelf en de gezondheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.